Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

U općini Bosanski Petrovac, u prisustvu Općinskog načelnika Dejana Prošića i predstavnika preduzeća Komunalno d.o.o. Save Jovanića i Jasmina Hamzića, održan je sastanak sa direktorom Ureda za kordinaciju projekata prof.dr. Halilom Omanovićem i glavnim inžinjerom SERDE Rifetom Džambegovićem, prilikom kojeg je, nakon izvršenog terenskog obilaska, potpisan Zaisnik o predaji izgrađenog objekta- vodovoda Bahići Revenik- II faza.

 

Načelnik Općine Dejan Prošić se zahvalio svim učesnicima ovog projekta na međusobnoj suradnji, koja je rezultirala okončanjem ovog projekta u predviđenim rokovima i u okviru zadanih finansija.
„Posebno ističem činjenicu da je na ovom projektu izvođač radova bilo naše Komunalno preduzeće, koje je dokazalo da može odgovoriti zahtjevnim standardima koje je predvidio projektant. Ulaganje u mehanizaciju Komunalnog preduzeća se isplatilo i bitno je da je taj vodovodni sistem, na takav način urađen, ostao nama“.


Ovaj projekat je realiziran u sklopu IFAD projekta, u skladu sa Memorandumom o razumijevanju potpisanog između Općine Bosanski Petrovac i Ureda za koordinaciju projekta pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a na osnovu ugovora o izvođenju radova na projektu od 05.11.2019.godine.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 137.892. KM, od tog iznosa 30 % je obezbijedila Općina, a 70 % su donatorska sredstva.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica