Općinsko vijeće je predstavnički organ građana općine Bosanskog Petrovca i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način i po postupku određenom zakonom.
Općinsko vijeće općine Bosanski Petrovac broji 17 vijećnika, čiji je mandat 4 godine.
Općinsko vijeće donosi opće akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine Bosanski Petrovac.
Stručni savjetnik za poslove Općinskog vijeća brine se o zakonitosti akata Općinskog vijeća i obezbjeđuje pripremu i organizaciju sjednica Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, te vrše i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće.

Kontakt:
tel: +387 (0)37 883 581
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nemanja Davidović, predsjedavajući Općinskog vijeća

Godišnji izvještaj OV-a za 2023. godinu

Pregled podindikatora

Odluka o uspostavljanju "Građanskog sata sa vijećnicima" 

Odluka o ispitivanju zadovoljstva građana radom Općinske/Opštinske uprave i Općinskog/Opštinskog vijeća Bosanski Petrovac 

Program rada Općinskog/Opštinskog vijeća Općine/Opštine Bosanski Petrovac za 2023. godinu 

Komisije Općinskog/ Opštinskog vijeća za mandat 2020.-2024. godine 

Komisije Općinskog/ Opštinskog vijeća za mandat 2020. -2024. godine 

REGISTAR NORMATIVNIH AKATA OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 2020 – 2024 GODINU ZA 2020 – 2024 GODINU

ETIČKI KODEKS izabranih zvaničnika - Općine/Opštine Bosanski Petrovacizabranih zvaničnika - Općine/Opštine Bosanski Petrovac

Vijećnici mandatni period 2020- 2024

Poslovnik o radu Općinskog/ Opštinskog vijeća  

 

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica