Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Danas su u radnoj posjeti kod Načelnika Općine Bosanski Petrovac Mahmuta Jukića bili direktor Zavoda za zaštitu spomenika BiH iz Sarajeva Ante Vujnović i direktor Zavoda za zaštitu kulturno- historijskog naslijeđa USK-a Amir Kadić, kako bi razgovarali o načinu utroška donacije za nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova na Bjelajskoj kuli, stari grad Bjelaj. 

Naime, sredstva su doznačena od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta iz Sarajeva prošle godine, a sada je dogovoreno da se ide u pravcu  arheoloških istraživanja na lokalitetu koji ima status nacionalnog spomenika BiH.

Sastanku su prisustvovale direktorica JU

"Centar za kulturu i obrazovanje" Ansela Husetić, kustosica Spomen-muzeja Jovan Bijelić Milica Kecman, te Ena Širbić i Mirela Trešnjak ispred Općine Bosanski Petrovac.

Načelnik Jukić je izrazio zadovoljstvo ovom posjetom, intencijama sa oba nivoa da se pomogne našoj Općini u smislu stručnosti i sugestijama kako da se sanira i uredi drevni lokalitet, kula koja dominira prekrasnim pejzažem, bogata arheološkim slojevima.

Naš čuveni dječji pisac Ahmet Hromadžić rođen je u Bjelaju, a svoja nenadmašna književna ostvarenja je pisao često gledajući ovu kulu, sjedeći na zidinama gdje se ukrštaju mediteranski morski i planinski vjetrovi, ruža vjetrova, brujanje i poj ptica, koja su ga podstakla da stvori likove i prizore u vilinskim bajkama.

Nakon arheoloških istraživanja, kontinuirano će se raditi i na sanaciji i konzervaciji kule, prilazu, osvjetljenju idr., kako bi privukla mnoge turiste iz zemlje i svijeta, jer kula je dio kompleksa naših prirodnih ljepota -  Nacionalnog parka Una.

 

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica