Dana 18.4.2018. godine, kako je i najavljeno, sa početkom u 16 časova održan je nastavak 7.vanredne sjednice Opštinskog vijeća Opštine Bosanski Petrovac.

Kako je dnevni red bio usvojen na prvom dijelu, odmah se krenulo sa realizacijom istog.

 

Na samom početku donesena je Odluka o odbijanju prigovora Opštinskog načelnika, čime je konkursna procedura o izboru opštinskog pravobranioca okončana, te su se samim tim stekli uslovi za donošenje Odluke o davanju saglasnosti Načelniku za davanje ovlaštenja državnom službeniku Eni Širbić, dipl. pravniku sa položenim pravosudnim ispitom za obavljanje poslova pravobranioca opštinskog Pravobranilaštva Bosanski Petrovac, što je ujedno bila i druga tačka dnevnog reda.

Na kraju je donesena Odluka o usvajanju prigovora Opštinskog načelnika Bosanski Petrovac, a vezano za nedonošenje Odluke o prenosu prava raspolaganja na svim nekretninama, u društvenom vlasništvu sa dosadašnjih nosioca prava raspolaganja, od strane Vijeća.

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica