Dana, 27.3.2017. godine u Sarajevu je održana dodjela certifikata o grantovima u sklopu projekta “Lokalna partnerstva za zapošljavanje” kojeg finansira EU. Grantove u iznosu od 3 miliona eura dobilo je 15 novoosnovanih lokalnih partnerstava za zapošljavanje koja će u naredne dvije godine biti odgovorna za povećanje zapošljivosti.

Opšti cilj mu je  doprinjeti stvaranju održivih izvora prihoda od poljoprivrede za stanovništvo projektom obuhvaćenih opština, a to su Drvar, Istočni Drvar, Ključ, Ribnik, Bosanski Petrovac i Petrovac, a kao krajnji cilj ima razviti lanac vrijednosti u proizvodnji, preradi i distribuciji lana na području šest izabranih opština i omogućiti trajno zaposlenje za najmanje šesdeset poljoprivrednih proizvođača.

Važno je istaći da je od 157 poslatih aplikacija naša aplikacija ušla među 15 za finansiranje, a jedina je od petnaest koje se finansiraju, a da u sebi uključuje i međuentitetsku i međuopštinsku saradnju, s obzirom da je Opština Petrovac nosilac, a naša Opština partner na projektu, čija je vrijednost 200.000 eura.

Projekat "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini" (LEP) pokrenut je u martu 2016. godine sa ciljem da doprinese strateškom razvoju tržišta rada u zemlji putem razvoja održivih partnerstava na lokalnom nivou sposobnih da provedu aktivne mjere na tržištu rada i da stvore nova radna mjesta za socijalno ugrožene osobe.

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica