Dana 21. decembra načelnik Zlatko Hujić je u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu sa državnom ministricom za ljudska prava i izbjeglice Semihom Borovac, potpisao ugovor o dodjeli grant sredstava kojim se potiče saradnja sa dijasporom.

Naime, riječ je o otvaranju Kancelarije za saradnju sa dijasporom čija je vrijednost 11.000,00 KM.

Glavna aktivnost koja će se provoditi u Kancelariji je identifikacija visoko obrazovnog kadra, udruženja, organizacija, preduzeća iz dijaspore sa područja naše Opštine, koji djeluju i rade u inostranstvu, a sve to u koordinaciji sa Udruženjem Petrovčana u Beogradu i Novom Sadu.

Bitno je istaknuti da će se uspostaviti i servis Eletrkonske uprave i „Virtuelnog matičara“, kao i „Servis 48“, i drugih servisa koji će pojednostaviti administraciju na relaciji Opština- dijaspora.

Radit će se i na unapređenju promocije investitorskih potencijala Opštine, u vidu izrade promotivnog DVD-a, i organizovanja druženja „Veče Petrovčana“ uz promociju, u cilju očuvanja nacionalnog i kulturnog identitea, unapređenja privrednih, naučnih, kulturnih, informativnih, sportskih i drugih veza sa dijasporom, kao i podsticanje i usmjeravanje stručne i finansijske saradnje sa dijasporom.

Inače, ovaj projekat se implementira na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH o dodjeli podrške opštinama, nevladinim organizacijama i udruženjima za implementaciju Strategije u oblasti migracija i azila 2016-2020 usvojene na 82. Sjednici Vijeća ministara održanoj 23. novembra.

U našem Kantonu, opština Ključ je, također, potpisala ugovor za razvoj plasteničke proizvodnje u saradnji sa migrantima.

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica