U okviru programa „Mjere za izgradnju povjerenja“ kojeg finansira i vodi Vijeće Evrope, potpisan je protokol o saradnji između Opština Bosanski Petrovac i Petrovac- Drinić. Ovo je prvi korak u realizaciji zajedničkih aktivnosti.

Opštine su saglasne da će razvijati svoju međusobnu saradnju u svim oblastima za koje zajednički utvrde da su od obostranog interesa. Predstavnici opština će sarađivati timski na pripremi i implementaciji inicijativa, programa i projekata od zajedničkog interesa.

Naime, u protokolu je navedeno i da će se sastanci održavati najmanje jednom godišnje, sa zadatkom evaluacije rezultata saradnje u prethodnom periodu.

Nakon potpisivanja protokola Opštine su napravili zajednički projektni prijedlog kojeg su dalje aplicirali Vijeću Evrope, a koji se odnosi na pomoć marginaliziranoj skupini stanovništva, ženama i mladima.

Program „Mjere za izgradnju povjerenja“ razmotrit će finansiranje kako projektnih prijedloga naših opština, tako i ostalih međuopštinskih prijedloga, opština koje su kao i naše dejtonski razdvojene, odnosno na entitetskoj granici. Odabrani projekti će se realizirati u 2017. godini.

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica