Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH podržao je izgradnju prečistača otpadnih voda u Bosanskom Petrovcu sa 174.335,35 KM, koji se provodi kroz Projekat WATSAN. Sam Projekt WATSAN FBiH pokrenut je da bi se odgovorilo na zahtjeve općina iz Federacije BiH za poboljšanje vodoopskrbe i stanja u javnom zdravstvu, kao i na zahtjeve za smanjenje zagađenja voda, što bi se postiglo prikupljanjem i prečišćavanjem otpadnih voda koje se trenutno bez bilo kakvog tretmana puštaju direktno u okoliš.

Kroz Projekat sa Fondom za okoliš FBiH finansirana je izrada Projektne dokumentacije, kao i početak radova na samoj izgradnji objekta prečistača otpadnih voda.

U finansiranju projekta, pored Fonda za okoliš FBiH, učestvuje Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) sa 940.000,00 Eura, a ostatak sredstava je obezbjeđen kroz kredit Evropske investicione banke i vlastito učešće općine Bosanski Petrovac.

Općina Bosanski Petrovac je dana 30.10.2018. godine potpisala Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem za projektovanje i izgradnju postrojenja prečistača otpadnih voda u Općini Bosanski Petrovac. (JV Unioninvest-Proton). Vrijednost Ugovorenih radova po sistemu ključ u ruke „Fidic”. iznosi: 2.929.057,97 KM i nadzor radova 3% 87.871,53 KM.

Javna nabavka je urađena prema procedurama Evropske Investicijske Banke (EIB). Ugovor se sačinjava prema standardima Međunarodne federacije konsalting inžinjera (FIDIC), žuta knjiga, prema kojoj radove izvodi i projektuje izvođač prema zahtjevima Investitora. Izvođač preuzima kompletnu odgovornosti za izgradnju.

Centralni nadzor na projektu WATSAN u koji spada i naš projekat je potpisan u aprilu 2020. godine između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Eptise Servicios de ingenieria in Consortium with Integra doo and Nova doo, dok je Ugovor o korištenju usluga nadzora kroz projekat WATSAN između općine Bosanski Petrovac i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, potpisan u augustu 2020. godine.

Građevinska dozvola za postrojenje za tretman otpadnih voda, koja je izdata od nadležnih kantonalnih organa je postala pravosnažna 10.11.2020. godine, a izvođač radova JV Unionivest- Proton, je radove na gradilištu počeo od februara 2021. godine.

Do kraja jula 2021. godine izvođač je izdejstvovao dobijanje svih potrebnih dozvola i garancija, odobren mu je Glavni projekat, pripremio je gradilište i počeo sa iskopima i izgradio polja za prečišćavanje mulja, u toku su pripreme za betoniranje samih laguna i nabavke opreme za prečistač. Općina je u ovom periodu provela procedure i obezbjedila nabavku trafo stanice na objektu koja je instalirana na gradilištu objekta. U toku su procedure oko priključka električne energije na trafo stanicu.

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica