Dana, 17.4.2018. godine, sa početkom u 15 časova, u vijećnici Opštine Bosnaski Petrovac, održan je nastavak 18. redovne sjednice Opštinskog vijeća.

Na samom početku usvojen je Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2017. godinu.

Nakon toga, primljene su k znanju sljedeće informacije:

  • Informacija o podacima iz registra privrednih subjekata- pravnih lica područja Bosanskog Petrovca ( o broju zaposlenih i plaćanju doprinosa), kao i
  • Informacija o utrošku tekuće rezerve budžeta za 2017. godinu.

Donesena su Rješenja o imenovanju 1 člana Upravnog odbora i 2 člana Nadzornog odbora JU „Centar za socijalni rad“ ispred osnivača, kao i za 3 člana Nadzornog odbora JU“ Centar za kulturu i obrazovanje“ Bosanski Petrovac ( 2 člana ispred osnivača i 1 iz reda zaposlenih).

Na kraju je donesena Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1 m² korisne stambene površine na području opštine Bosanski Petrovac za 2018. godinu.

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica