Dana 29.9.2017. godine u Vijećnici Opštine Bosanski Petrovac, održana je 11. redovna sjednica Opštinskog vijeća.

Nakon utvrđivanja prisustva vijećnika, usvojen je dnevni red, kao i Izvod iz Zapisnika o radu OV sa druge Tematske i 10. redovne sjednice.

Potom su uslijedila vijećnička pitanja i odgovori.

 

Tačka koja se odnosila na izmjenu i dopunu Odluke o budžetu opštine za 2017. godinu povučena je sa dnevnog reda, kao i finansijski plan OIK-e za provođenje opštih izbora za 2018. godine, kao  tačka o utvrđivanju opšteg interesa, radi izgradnje prostora smještaja mehanizacije i materijala, za JP „Komunalno“.

Pismo namjere, Arifagić Investmenta, koje je načelnik Hujić, pravilno primjenjujući zakon uputio na vijeće, razmatrano je od strane vijećnika, pa je potom donesen i zaključak u kome se navodi da su vijećnici upoznati sa pismom namjere, te da pozdravljaju svakog investitora koji ima namjeru da zapošljava i doprinosi razvoju naše Opštine.

Donesena je Odluka o utvrđivanju javnog interesa u svrhu legalizacije elektroenergetskog objekta NN mreža Vrtoče, kao i rekonstrukcija elektroenergetske mreže objekta NN mreža Hujići, mreža Novo naselje.

Nakon toga, donesena je i Odluka o kriterijumima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za stan u stanovima namijenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje.

Usvojena je Strategija razvoja Opštine 2011-2020, revidirana za period 2017-2020.

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica