Dana 30.3.2017. godine, u Vijećnici naše Opštine održana je 5. redovna sjednica Opštinskog vijeća, sa početkom u 10 časova.

Na samom početku, dnevni red je jednoglasno usvojen. Nakon toga, usvojen je i Izvod iz Zapisnika o radu OV sa 4. redovne i drugog nastavka 3. sjednice, sa određenim primjedbama, te su uslijedila vijećnička pitanja i odgovori.

Razmatrani su i Finansijski izvještaji za 2016. godinu i Planovi i Programi rada, Javnih ustanova i Javnih preduzeća, čiji je osnivač Opštinsko vijeće, te su nakon toga i usvojeni.

Primljena je k znanju i Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje, sa Programom rada Zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu- Poslovnica Bosanski Petrovac.

Usvojen je i Plan proljetne sjetve, te su primljene k znanju Informacije:

- Korištenje i naplati javnih površina,

- Stanje u poljoprivredi i stočarstvu o podacima iz registra privrednih subjekata-pravnih lica područja Bos. Petrovac (o broju zaposlenih i plaćanju doprinosa).

Potom je usvojen i Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2016. godinu.

Informacija o utrošku tekuće rezerve budžeta za 2016. godinu nije usvojena.

Razmatrana je i Informacija o realizaciji zaključaka donesenih na 3. redovnoj sjednici, u okviru koje je usvojeni Zaključak o Izvještaju rada Organa uprave, sa službama za upravu za 2016. godinu, stavljen van snage, a skinuta je i tačka koja se odnosi na upoznavanje sa Rješenjem Centralne izborne komisije.

Primljena je k znanju Informacija Službe za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša i preduzeća „Komunalno“, kao i informacija o analizi potraživanja i obaveza opštine sa pregledom stanja i obaveza prema dobavljačima, sa posebnim osvrtom na kratkoročne obaveze.

Usvojeni su :  -   Program obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje, za 2017. godinu

-        Program javne higijene za 2017. godinu

-        Program uređenja javnih površina za 2017. godinu

-        Plan ljetnog održavanja puteva za 2017. godinu

Donesena je Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine

1 korisne stambene površine na području opštine Bosanski Petrovac , te je usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području naše Opštine.

Data je saglasnost na prijedlog direktora i uposlenika JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ na povećanje osnovice za obračun plate, kao i na saglasnost na prijedlog cijena privremenog nadzornog odbora d.o.o. „Komunalno“ za komunalne i uslužne djelatnosti.

Donesena je i Odluka o tonskom snimanju sjednica radnih tijela, te je i preispitivan zaključak donesen na 4. vanrednoj sjednici Opštinskog vijeća.

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica