Dana 9.3.2017. godine u Vijećnici Opštine održan je prvi nastavak 4. redovne sjednice sa početkom u 10 časova.

Podsjećamo da se prošle sedmice vijećnici počeli ovu sjednicu.

U nastavku, donesena je Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskih objekata:

-          zračni DV 20 (10) kv dionica 5247-T3460 „Medeno Polje 2“ i transformatorske stanice TS 20 (10) 0,4 kv Medeno Polje 2

-          niskonaponska mreža „Medeno Polje 2“ opština Bosanski Petrovac

Nakon toga, usvojen je zaključak radi preduzimanja preventivnih mjera zabrane nomađenja.

Razmatran je i Izvještaj o radu Organa uprave, sa službama za upravu za 2016. godinu, nakon čega je i usvojen, uz određene dopune. Plan i program rada Opštinskog načelnika i Organa uprave za 2017. godinu vraćen je na doradu, te ide na sljedeću sjednicu.

Izvještaj o stanju u MZ za 2016. i plan i program rada MZ-a za 2017. godinu, vraćen je na doradu, jer određene Mjesne zajednice nisu dostavile svoju dokumentaciju (Krnjeuša i Vođenica).

Izvještaj o radu Javnih preduzeća „Komunalno“ i Veterinarska stanica je usvojen, kao i Javne ustanove „Centar za socijalni rad“.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU „Centar za kulturu i obrazovanje“, nije usvojen, ali je data saglasnost v.d. direktoru da sa tehničkim realizatorom i kustosom zaključi Ugovor o privremenim i povremenim poslovima.

Nastavak sjednice je planiran za 13.3.3017. godine, ponedjeljak, sa početkom u 13 časova, kada će se razmatrati preostale tačke (11).

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica