Opština Bosanski Petrovac je 2014 godine zajedno sa UNDP i Regionalnim Razvojnim servisom – RRS Drvar realizovala projekat „Elektrifikacija sela Prkosi putem solarnih panela“.

Funkcionisanje sistema je uslovljeno akumulatorima čiji je životni vijek ograničen. S obzirom da se radi o stanovništvu Prkosa koji nisu u mogućnosti da sami nabave nove akumulatore, opština je preuzela na sebe obavezu nabavke adekvatnih akumulatora, s ciljem da se sistem osposobi, čime bi stanovnici imali minimum električne energije za osnovne potrebe.

Dana 22.2.2017. godine, izvođač firma „Energoinvest-Sue“ d.o.o. Sarajevo je na Prkosima izvršila postavljanje i stavljanje u funkciju novih akumulatora za solarne sisteme.

Cilj ovog projekta je omogućiti povratnicima život koji je dostojan svakog građanina, a pogotovo što se radi o korisnicima starije životne dobi.

Na licu im se moglo vidjeti zadovoljstvo, a ponajviše radost jer nisu zaboravljeni.

„Sada će bolje biti, zadovoljan sam, kad već trenutno ne postoji druga mogućnost. Nadati se da će se iznaći neko trajno rješenje“, rekao je Kovačević Stevo sa osmjehom, uz odobravanje bolesne supruge.

Opštinska administracija u proteklih nekoliko godina aktivno radi na elektrifikaciji povratničkih naselja.

“Naše opredjeljenje je bilo da ovim ljudima stvorimo uslove da normalno žive, a život bez električne energije je težak. Ovi ljudi do sada su živjeli pod svijećama, ne zbog svoje krivice.”

Potrebno je naglasiti da je nabavka akumulatora implementirana u saradnji naše Opštine i Ministarstva za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske, u okviru Ugovora o realizaciji projekta infrastrukture kojim se nastoji riješiti problem ovog povratničkog naselja. Ukupna vrijednost nabavke je 20.000,00 KM, Ministarstvo RS je učestvovalo sa 10.000,00 KM, a naša Opština sa 10.000,00 KM.

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica