Unsko-sanski kanton je prvi kanton na teritoriji FBiH na kojem je održana Javna rasprava o Nacrtu Zakona o šumama FBiH, a nakon što je Dom naroda Federacije BiH isti uputio u proceduru.

U Sali Skupštine USK, u prisustvu Šemsudina Dedića, federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, čije ministrstvo je i predlagač ovog zakona, zatim kantonalnog ministra Dragana Polimanca, predstavnika ŠPD „Unsko sanske šume“, Kantonalne uprave za šumarstvo, Privredne komore USK, načelnika Općine Ključ, Nedžada Zukanovića i drugih zainteresiranih lica, Općinski načelnik Zlatko Hujić je iznio i obrazložio primjedbe i prijedloge na Zakon, a koje se uglavnom odnose na veću naknadu od korištenja šuma, zatim pravedniju raspodjelu od dobiti, ravnopravnije učešće ove lokalne zajednice u upravljačkim strukturama šumskog privrednog društva, kao i druge primjedbe koje se direktno tiču provedbe ovog zakona na teritoriji naše Općine.

Na kraju izlaganja, Općinski načelnik je istaknuo da, iako svejstan da se radi o političkom pitanju, u prvom redu ovaj zakon treba da bude odraz moralnog odnosa države prema lokalnim zajednicama, još jednom naglašavajući, a čime su se složili i svi prisutni, da je dosadašnji odnos vlasti prema Općini Bosanski Petrovac po pitanju primjene kantonalnog zakona bio diskriminirajući i nečastan.

Općina Bosanski Petrovac je iskoristila svoje pravo da, putem Saveza općina i gradova FBiH, u pisanoj formi uputi primjedbe, prijedloge i sugestije na federalni Zakon o šumama, na taj način još jednom potvrdivši svoju aktivnu ulogu u očuvanju ovog, za Bosanski Petrovac, najvažnijeg prirodnog resursa.

Javna rasprava će trajati do 15. marta, a očekuje se da bi do ljeta ovaj krovni zakon trebao biti i usvojen.

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica