III REDOVNA SJEDNICA OV-a

NACRT PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM 2016 - 2020

OBRAZLOŽENJE

Opštinski plan upravljanja otpadom je strateški dokument i kao takav mora proći procedure definisane Poglavljem V Poslovnikoa o radu OV («Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac», broj:8/10, 6/15).

Pravni osnov za donošenje opštinskog Plana upravljanja otpadom je definisan Zakonom o upravljanju otpadom USK („Sl. glasnik USK“, broj:4/12), Zakonom o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik USKa“ broj 4/11, 11/11, 6/12 i 13/12) te  članom 25. Statuta općine Bosanjski Petrovac („Službeni glasnik općine Bosanski Petrovac“ broj 07/08).

Poštujući zakonske odredbe opština Bosanski Petrovac je putem opštinske Službe za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša pokrenula postupak javne nabavkeza izradu opštinskog plana upravljanja otpadom, te je nakon provedene procedure JN sklopljen Ugovor sa „IG Institut“ Banja Luka, koji su dostavili nacrt plana.

NACRT PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM 2016-2020-preuzmi materijal

Obradila: Nataša Kecman, d.i.g.

U Bosanskom Petrovcu, 09.01.2017 godine

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica