Po potpisivanju Protokola o saradnji sa partnerima na projektu, otpočele su aktivnosti u
realizaciji novog projekta RAG "Vaša karta za svijet poduzetništva" (EU4 Business Recovery
kojeg zajedniči sufinansira Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a projekat
implementiraju GIZ, UNDP i ILO) na području općina Bosanski Petrovac, Petrovac i Ribnik.
Nosioc projektnih aktivnosti je Udruženje GEA iz Banja Luke.
Ovim projektom nastavljena je i osnažena saradnja sa susjednim općinama Petrovac i Ribnik, što
za rezultat rada ima jačanje RAG-a, kao regionalne tačke za promociju i podsticanje
preduzetništva na području općina Bosanski Petrovac, Petrovac i Ribnik.
Ciljne grupe projekta su isključivo nezaposlene osobe, koje se nalaze na evidenciji biroa za
zapošljavanje sa područja ove tri općine, kojima će kroz projekat biti omogućena:
 Preduzetnička i praktična obuka iz oblasti poljoprivrede, turizma i kućne radinosti 
 Mentorska podrška za izradu poslovnog plana 
 Bespovratna novčana sredstva za registraciju biznisa 

Više informacija o projektu mogu se naći na fb stranici RAG -Vaša karta za svijet
poduzetništva, https://www.facebook.com/RAG-Va%C5%A1a-karta-za-svijet-
preduzetni%C5%A1tva-103395661235278/ sa linkom za elektronsku prijavu zainteresovanim
osobama za učešće u projektu (LINK:    https://forms.gle/jG2pwXpaTyWRGt7dA) , kao i na web
stranici www.kartazaposao.com.

RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva - Home | Facebook
Jačanje saradnje Lokalnog partnerstva Petrovac i opština Bosanski Petrovac i Ribnik, doprinijelo je...
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
www.facebook.com

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica