Općina Bosanski Petrovac je dana 18.10.2021. godine bila domaćin potpisivanju Ugovora za odabrane socio-ekonomske ugrožene porodice i kolektive za nabavku plastenika sa područja Opštine Petrovac ( 5 korisnika ) i Općine Bosanski Petrovac ( 8 korisnika).

Projekat se provodi u sklopu Projekta "Socijalno-ekonomska podrška izuzetno ranjivim porodicama i lokalnim pružaocima socijalnih usluga u 16 zajednica u Bosni i Hercegovini", posredstvom Njemačke nevladine organizacije Arbeiter - Samariter - Bund (ASB) sa sjedištem u Sarajevu.

U projektu "strane" participiraju učešće u realizaciji Projekta odnosima 1,37 % Općina Bosanski Petrovac i Federalnog Ministarstva vanjskih poslova Njemačke 76,04 %, a preostali iznos od 22,59 % predstavlja učešće lokalnih zajednica, učesnika u ovom Projektu.

Isporuka plastenika očekuje se do kraja mjeseca od strane BIOS Visoko koji su održali obuku za odabrane korisnike na temu "Unapređenje plasteničke proizvodnje".

Do kraja realizacije Projekta predstavnici NVO ASB i predstavnici nadležnog Centra/Službe za socijalni rad vršiće kontrolu i nadzor provođenja aktivnosti korisnika, vršiti usmjerenje i pomoć, te ostale srodne aktivnosti u cilju efikasnijeg provođenja Projekta.

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica