Search

Dana 30.10.2019. godine, sa početkom u 10 časova održana je 31. redovna sjednica Opštinskog vijeća Opštine Bosanski Petrovac. Dnevni red je nakon određenih izmjena i dopuna, na samom početku i usvojen. Naime, skinute su tačke: razmatranje Prijedloga Odluke o držanju domaćih životinja na području Opštine Bosanski Petrovac, Donošenje Odluke o preuzimanju vodovoda Vrtoče na upravljanje i održavanje d.o.o “Komunalnom” Bosanski Petrovac , kao i Donišenje Odluke o davanju saglasnosti Načelniku Opštine na kreditno zaduženje.

 Nakon usvajanja Izvoda iz Zapisnika sa 30. Redovne sjednice Opštinskog vijeća, uslijedila su vijećnnička pitanja i odgovori. Potom je primljeno k znanju Pismo namjere od firme “Zanni doo Bih”, a riječ je o projektu “Incenerator-spalionica”. Nakon toga usvojen je Nacrt Budžeta Opštine za 2020. godine i donesen je zaključak o provođenju javne rasprave, kao i Odluka o izvršavanju Budžeta Opštine za 2020. godinu. Primljena je k znanju Informacija o izvršenju Budžeta Opštine za period 01.01. – 30.09.2019.godine. Usvojen je Izvještaj o stanju u mjesnim zajednicama Grad I, Suvaja, Vrtoče i Rašinovac za 2018. Godinu, kao i Plan i program rada mjesnih zajednica za 2019. godinu. Donesena je Odluka o raspisivanju izbora za članove Savjeta MZ Grad II zbog isteka mandata I imenovanje povjerenika MZ-e. Usvojen je i Nacrt Programa za Opštinsko vijeće za 2020. godinu i donesen je Zaključak o provođenju javne rasprave. U nastavku je donesena Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za komunalne naknade za 2020. godinu, te je donijeta Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1 korisne stambene površine na području Opštine Bosanski Petrovac za 2019.godinu. Donesena je Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Savjeta mjesne zajednice Rašinovac.  Na kraju je donesena Odluka o učešću građana, fizičkih i pravnih licca u finansiranju postupka izlaganja podataka nekretnina.

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica