Socijalni dan je državni projekat u implementaciji ASuBiH-a( Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini) koji se ove godine odvija 4. put za redom.

To je dan kada srednjoškolci svoje školske klupe mjenjaju za radna mjesta u svrhu prakse koja se u našim školama ne obavlja. Kompanije diljem države dobivaju mlade ljude za rad a kasnije mogu da nađu i zapošljenje na taj način.

Njihova dnevnica ide u Fond Socijalnog dana od koje se realiziraju projekti u cijeloj BiH. Ove godine Socijalni dan radi oko 50 lokalnih zajednica sa oko 2000 srednjoškolaca te oko 800 kompanija u cijeloj državi. 20 srednjoškolaca je svoj socijalni dan provelo u organu uprave Općine Bosanski Petrovac.

"Sa sigurnošću tvrdim da je Socijalni dan jedan od najboljih projekata koja su se ikada desila na državnom nivou, sa velikim pripremama koje traju još od prošlog oktobra sa velikom grupom odgovornih i ambicioznih ljudi sa velikim iskustvom u radu na ASuBiH projektima. Socijalni dan okuplja ogroman broj srednjoškolaca na jedan dan koji su spremni sa odricanjem i radom da stvore sebi uslove za realizaciju projekata u svojim lokalnim zajednicama. Kao i svih ovih godina i ciljevi za Socijalni dan 2019 je ostvaren i više nego očekivano. Dokazali smo da i srednjoškolci mogu da mjenjaju svijet onako kako žele za sebe." - Sabina Hujić