Dana, 25.10.2019. godine, u okviru manifestacije „Sjećanja na Skendera Kulenovića“, a u znaku sjećanja na našeg velikana Skendera Kulenovića, bit će upriličen svečani program sa početkom u 13:30 sati u Domu kulture u Bosanskom Petrovcu.

U okviru programa bit će uručene i nagrade učenicima za najbolji književni i literarni rad, upravo inspirisan likom i djelom Skendera Kulenovića.

Ranije u toku dana, tačnije od 8 sati, bit će organizovana posjeta područnim školama OŠ „Ahmet Hromadžić“ od strane dr.sc. Vildane Pečenković, dekanese Pedagoškog fakulteta u Bihaću i Samre Mujanić, MA, višeg asistenta na istom fakultetu.

Također, u 13 časova, ispred JU Spomen-biblioteke „Skender Kulenović“, bit će upriličeno polaganje cvijeća.

Inspirisani likom i djelom, načinom života, neprocjenjivom moći riječi bosanskopetrovačkog velikog velikana Skendera Kulenovića, ova manifestacija u organizaciji JU“Centar za kulturu i obrazovanje“ Bosanski Petrovac ,JU Spomen-biblioteke „Skender Kulenović“i Općine Bosanski Petrovac, imat će za cilj sačuvati veličinu, oživjeti prave vrijednosti i učiniti da se Skenderova raspjevana Ševa u oktobru čuje, ako je već nećemo moći vidjeti.

Tim povodom Vas pozivamo da propratite naš događaj i na taj način doprinesete očuvanju i promovisanju pravih vrijednosti od kojih smo svi u biti satkani i čemu trebamo težiti.