Odluka o dodjeli sušare na korištenje po Javnom pozivu br: 01-49-1030-3/19 od 30.04.2019. godine Udruženju građana Kovilljača Bosanski Petrovac.