Search

Na osnovu člana 16. stav 3 Odluke osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja ( „ Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac“ broj 7/15 i 7/18), Općinski načelnik. putem Službe za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu na korištenje stambenih jedinica

PREDMET JAVNOG POZIVA

Član 1.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela na korištenje stanova na kojima Općina Bosanski Petrovac ima pravo raspolaganja i to u:

STAMBENOM OBJEKTU KOJI SE NALAZI U ULICI ŠINIGDŽIĆA PUT BB

Redni broj

Adresa

Struktura

Površina

Broj i spratnost

1.

Šinigdžića put bb

Jednosoban

II/11

46,81 m2

2.

Šinigdžića put bb

Jednosoban

III/15

46,81 m2

3.

Šinigdžića put bb

Jednosoban

IV/17

43,09 m2

STAMBENOM OBJEKTU KOJI SE NALAZI U ULICI MEĐUNARODNE SOLIDARNOSTI BB – ZGRADA

Redni broj

Adresa

Struktura

Površina

Broj i spratnost

1.

Međunarodne solidarnosti bb

Jednosoban

54,20 m2

1/15

2.

Međunarodne solidarnosti bb

Jednosoban

51,20 m2

2/23

3.

Međunarodne solidarnosti bb

Jednosoban

50,90 m2

2/24

4.

Međunarodne solidarnosti bb

Jednosoban

48,20 m2

2/26

5.

Međunarodne solidarnosti bb

garsonjera

38,70 m2

P/3

6.

Međunarodne solidarnosti bb

garsonjera

34,30 m2

P/4

5

Međunarodne solidarnosti bb

Garsonjera

36,60 m2

P/5

6.

Međunarodne solidarnosti bb

Jednosoban

54,20 m2

P/6

7.

Međunarodne solidarnosti bb

Jednosoban

44,70 m2

P/9

8.

Međunarodne solidarnosti bb

Garsonjera

34,30 m2

I/13

9.

Međunarodne solidarnosti bb

Garsonjera

36,60 m2

I/14

10.

Međunarodne solidarnosti bb

Jednosoban

48,20 m2

II/19

STAMBENOM OBJEKTU KOJI SE NALAZI U ULICI MEĐUNARODNE SOLIDARNOSTI BB

Redni broj

Adresa

Struktura

Površina

Broj i spratnost

1.

Međunarodne solidarnosti bb

dvosoban

49,10m2

P/4

2.

Međunarodne solidarnosti bb

Jednosoban

44,47m2

1/6

3.

Međunarodne solidarnosti bb

jednosoban

49,10m2

2/10

4.

Međunarodne solidarnosti bb

Jednosoban

49,10m2

2/11

Redni broj

Adresa

Struktura

Površina

Broj i spratnost

1.

Krnjeuša

dvosoban

60,40

I/1

OPĆI I POSEBNI KRITERIJI

Član 2.

I Opći kriteriji za ostvarivanje prava na socijalno stambeno zbrinjavanje na osnovu kojih se utvrđuje podobnost potencijalnih korisnika za dodjelu stambenih jedinica su:

 1. Potencijalni korisnik i članovi njegovog domaćinstva su državljani Bosne i Hercegovine - Uvjerenje o državljanstvu ili kopija licne karte ( orginal ili ovjerena kopija);
 2. Potencijalni korisnik i članovi njegovog domaćinstva imaju prebivalište na teritoriju Općine Bosanski Petrovac najmanje dvije godine zaključno sa danom podnošenja prijave za - ovjerena kopija lične karte;
 3. Potencijalni korisnik nema uslovnu stambenu jedinicu na teritoriji BIH - potvrda nadležnog organa
 4. Čiji ukupni prihodi porodičnog domaćinstva po bilo kojem osnovu ne prelaze visinu prosječne mjesečne plaće na prostoru Federacije, utvrđenu prema posljednjim objavljenim podacima od strane Federalnog zavoda za statistiku - potvrda o primanjima

Opći kriteriji iz prethodnog stava su eliminatorni .

II Posebni kriteriji za ostvarivanje prava na socijalno stambeno zbrinjavanje na osnovu kojih se vrši odabir i utvrđuje lista korisnika su:

 1. Stambeni status
 2. Socijalni status
 3. Zdravstveno stanje
 4. Pripadnost ranjivim grupama
 5. Visina primanja
 6. Imovinsko stanje
 7. Broj članova domaćinstva

Definisanje pojmova posebnih kriterija

 1. Lica koja ostvaruju pravo na socijalno stanovanje, proizišlo iz njihovog socijalnog statusa su:
 2. Korisnici stalne novčane pomoći – dokaz: orginal ili ovjerena kopija Rješenja o korištenju stalne novčane pomoći,
 3. Lica preko 65 godina starosti, bez primanja i porodičnog staranja - ovjerena kopija lične karte, ovjerena izjava
 4. Lice koje koriste naknadu do zaposlenja - Rješenje " Biroa za zapošljavanje"
 5. Lica koja ostvaruju pravo na socijalno stambeno stanovanje na osnovu zdravstvenog stanja su osobe koje trebaju tuđu njegu i pomoć kao i osobe sa teškim zdravstvenim stanjem – hronični bolesnici - orginal ili ovjerena kopija Rješenja
 6. Lica iz kategorije ranjivih grupa su:
 7. Osobe koje ostvaruju prava na osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovog domaćinstva USK - orginal ili ovjerena kopija Rješenja
 8. Osobe sa invalidnosti/onesposobljenjem koje imaju umanjene mantalne i fizičke sposobnosti usljed bolesti ozljeda ili ranjavanja, koje ometaju normalne svakodnevne aktivnosti - orginal ili ovjerena kopija Rješenja
 9. Žene suočene sa rizikom usljed spola, kao što su samohrane majke, udovice, žene žrtve nasilja i sl. – akt kojim dokazuju takav status
 10. Maloljetnici sa roditeljem/starateljem/hraniteljem koji su posebno izloženi riziku kao u slučajevima kada ne pohađaju školu kad imaju posebne obrazovne potrebe i sl. - ovjerena izjava- akt kojim dokazuju takav status
 11. Lica ostvaruju pravo na socijalno stanovanje zbog stambenog i imovinskog statusa ako:
 12. Stanuju u nedostojnim uslovima kao što su:
 • Domaćinstva bez tekuće vode, struje, sanitarnih uslova i sl.
 • Stanovanje u improviziranim smještajima kao što su: šupe, baraka,prikolica i sl. Te u svim ostalim slučajevima kolektivnog smještaja a čije zatvaranje nije već obuhvaćeno postojećim projektima
 1. Stanuju u alternativnom smještaju
 2. Stanuju sa drugim porodicama
 3. Žive u podstanarstvu - ovjerena izjava
 4. Lica koja ostvaruju prava na socijalno stanovanje zbog visine primanja su lica čiji ukupni prihodi porodičnog domaćinstva ne prelaze visinu prosječne mjesečne plaće na prostoru Federcije, utvrđenu po posljednjim objavljenim podacima od strane Federalnog zavoda za statistiku - potvrda o primanjima, čel od penzije.
 5. Broj članova domaćinstva se uzima kao kriterij samo onda ako se radi o peteročlanom ili većem broju članova domaćinstva u slučaju da je stambeni objekat za kojeg apliciraju/podnose zahtjev, po svojoj kvadraturi dovoljan za smještaj svih članova domaćinstva - ovjerena kućna lista.

ZAHTJEV I DOKUMENTACIJA

Član 3.

 1. Dodjela stambene jedinice vrši se na osnovu zahtjeva potencijalnog korisnika, koji se podnosi na obrascu Prijava, koji se može preuzeti na Info pultu Općine Bosanski Petrovac .
 2. Uz obrazac iz prethodnog stava prilaže se dokumentacija, kojom se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih kriterija i koja mora biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji, ne stariji od šest mjeseci.

Član 4.

Zahtjev se podnosi za jedan ili više stanova koje podnosilac navede u zahtjevu s tim da se ugovor o zakupu zaključuje za samo jedan stan.

      Stanovi će se dodjeljivati u zakup na osnovu utvrđene rang liste za svaki pojedinačni stan.

Član 5.

       Rok za podnošenje prijava sa traženom dokumentacijom je 15 dana od dana oglašavanja.

       Prijava se podnosi Službi za stambeno- komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša.

       Prijava sa potrebnom dokumentacijom predaje se u šalter sali Općine Bosanski Petrovac, svakim radnim danom od 07 – 15,30 sati.           

Član 6.

      Ugovor o zakupu stana zaključuje se na određeno ili neodređeno vrijeme.

        Zakupnina za stan iznosi 1,00 KM/m².

        Stan se predaje u zatečenom stanju, te troškove uređenja stana snosi zakupac bez mogućnosti kompenziranja sa zakupninom, odnosno bez prava naknade istih.

        Zakupac je dužan pored zakupnine plaćati troškove komunalnih usluga, režijske troškove, kao i naknadu za održavanje zajedničkih dijelova zgrade.

Član 7.

       Dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama kancelarije broj 8 i 10, kontakt osobe Adisa Eminoglu/Suhonjić Sabrina ili putem maila Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Član 8.

        Ovaj oglas će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja, na zvaničnoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Bosanski Petrovac.

Općinski načelnik

Dejan Prošić, dipl.ing.šumarstva

U Bosanskom Petrovcu, dana 10.07.2019. godine

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica