Dana 06.06.2019. godine Opština Bosanski Petrovac je predstavila svoje proizvode na prvom „Sajmu zavičaja“ u Novom Sadu. Na štandu su se mogli naći proizvodi sa područja opštine Bosanski Petrovac, kao što su suveniri, poljoprivredni proizvodi, ručni radovi. Pored štanda na sajmu je uzeo učešće i KUD „Grmeč“, čiji su članovi sa područja opštine Bosanski Petrovac.

Sajam zavičaja je manifestacija zajedno je organizovan od strane Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima i Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. 

Ova manifestacija imala je za cilj da unapredi saradnju u Srbiji i regionu uključujući aktere u oblastima privrede, kulture i turizma.

Da se svi rado sjećaju svog zavičaja, svojih korijena i loze, te da ga sa radošću spominju, dokaz je i ovaj sajam, za koji vjerujemo da će preći u tradiciju.