Dana, 6.3.2018. godine, u Opštini Bosanski Petrovac načelnik Zlatko Hujić je potpisao Memorandum o saradnji sa Biznis centrom bosanskohercegovačke dijaspore.

Sporazum o zajedničkom pružanju podrške ulaganju, obostranoj promociji i aktivnostima na privlačenju investitora bh dijaspore, obavezuje potpisnike da će raditi zajedno na jačanju uloge dijaspore u ekonomskom razvoju lokalne zajednice.

Memorandum o saradnji direktno je povezan sa radom Kancelarije za saradnju sa dijasporom, koja je u našoj Opštini uspostavljena u avgustu 2017. godine projektom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Saradnja sa Biznis centrom bh dijaspore, koja je ovim ozvaničena, još više doprinosi ostvarenju cilja da se zajedničkim radom stvore bolji uslovi za kulturnu, sportsku, obrazovnu, privrednu i svaku drugu isprepletenost i investiranje u lokalne zajednice, a što je od velikog značaja za budući razvoj naše Opštine”, izjavio je tokom sastanka načelnik Hujić.

 

Imajući navedeni cilj u vidu, potpisnici su saglasni da će raditi na razmjeni informacija, zajedničkom pružanju podrške ulagačima i obostranoj promociji aktivnosti vezanih za saradnju sa bh dijasporom.

Biznis centar bh. dijaspore – Diaspora Business Center djeluje u sklopu Grupacije ‘Naša perspektiva’ koja od 2010. godine intenzivno radi na aktiviranju finansijskih i drugih resursa bh. dijaspore u cilju razvoja Bosne i Hercegovine.

Naime, pruža različite usluge na jednom mjestu i svu neophodnu podršku:

Strateški ciljevi Centra vođeni su misijom sticanja povjerenja za poslovanje između naše države i dijaspore.

Podsjećamo, potpisivanjem Ugovora sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, u 2017. godini otvorena je kancelarija za saradnju sa dijasporom u našoj opštini. Pored redovnih aktivnosti, ove godine planirana je organizacija značajnog skupa koji bi okupio mnogobrojnu petrovačku dijasporu.