Search

Dana, 28.12.2017. godine u vijećnici Opštine Bosanski Petrovac održana je 14. redovna sjednica Opštinskog vijeća, sa početkom u 10 časova.

Nakon određenih izmjena, dnevni red je i usvojen.

Na samom početku usvojeni su Izvodi iz Zapisnika o radu OV sa I nastavka XII i XIII redovne sjednice Općinskog vijeća, a potom su uslijedila vijećnička pitanja i odgovori.

Razmatranje Odluke o usvajanju budžeta Opštine odloženo je za kraj januara 2018. godine.

Donesena je Odluka o privremenom finansiranju javnih prihoda Opštine za period 01.01. do 31.01. 2018. godine.

Doneseno je Rješenje o imenovanju privremenih članova nadzornog odbora iz reda osnivača, za JU „Centar za socijalni rad“.

Nakon toga, OV nije dalo saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ o imenovanju vd direktora, dok je data saglasnost o imenovanju  vd opštinskog pravobranioca, kao i raspisivanje javnog konkursa za, prethodno.

Donesena je Odluka o usvajanju Programa rada  Opštinskog vijeća za 2018. godinu, kao i Odluka o utvrđivanju  prava vlasništva na zemljištu u korist Ramić Samira iz Bosanskog Petrovca, dok je Odluka o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta Mujagić Alisi prolongirana za neku od narednih sjednica zbog nedostavljenog mišljenja opštinskog pravobranioca.

Na kraju, doneseno je Rješenje o imenovanju jednog člana Etičkog odbora, čime je ova Komisija kompletirana i spremna za konstituisanje.

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica