Dana, 15.11.2017. godine u Vijećnici Opštine Bosanski Petrovac, Opštinsko vijeće je održalo prvi dio 12. redovne sjednice.

Nakon određenih izmjena i dopuna, dnevni red je usvojen, te su uslijedila vijećnička pitanja i odgovori.

Potom, rasprava je ulijedila u pravcu tačaka koje se tiču budžeta, u sklopu kojih je usvojeno sljedeće: Informacija o izvršenju budžeta opštine za 01.01.-30.09.2017. godine, Analiza potraživanja i obaveza opštine.

Nakon toga donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu naše Opštine za 2017. godinu – rebalans budžeta.

Načelnik Zlatko Hujić je tokom sjednice povukao predloženu Inicijativu Vladi i Skupštini USK-a za smjenu direktora USŠ d.o.o. Bosanska Krupa- Harisa Mešića i preinačio u Zaključak kojim se želi izraziti generalno ogromno nezadovoljstvo građana Opštine Bosanski Petrovac odnosom Vlade USK i USK šuma, prema Opštini, naročito kao povratničkoj sredini.

Ovaj zaključak će biti predložen na usvajanje na prvoj sljedećoj redovnoj sjednici.

Sjednica je nakon razmatranja polovine dnevnog reda prekinuta, a termin održavanja drugog dijela će biti naknadno utvrđen.