Opština Bosanski Petrovac je ovih dana organizovala čišćenje i uređenje groblja "Trešnjice".