RJEŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I INFORMISANJE