Obustavljanje koncesionog postupka privrednom društvu Fahd iz Bihaća za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u Općini Bosanski Petrovac na lokacijama Oraško brdo i Prkosi.