У оквирупрограма одрживог повратка реализован је пројекат реконструкције пута Крњеуша- Салати.Овај пројекат је добар примјер сарадње локалне заједнице, институција из оба ентитета и привредника, те се показао као одличан модалитет у реализацији пројеката у локалној заједници.

 

Крњеуша је највећа мјесна заједница на општини Босански Петровац, предвиђена као секундарни центар, али у протеклом периоду занемарена у развојним пројектима. Овај пројекат је најава заокрета у развојним плановима општине Босански Петровац , те давања приоритета у складу са просторним планом и стратегијом развоја.

Пројекат је финансиран од стране Републичког Секретаријата за расељена лица и миграције у Влади РС у вриједности од 50.000 КМ., а ШПД „Унско –Санске“ шуме су , као друштвено одговорна компанија, одрадиле припрему подлоге за асфалтирање. Пројекат ће се наставити асфалтирањем преосталих 200 метара захваљујући одобреном пројекту од стране Федералног министарства расељених особа и избјеглица.