Search

Na području naše Općine, dolaskom lijepog vremena, počinju aktivnosti predviđene Programom uređenja javnih površina, koje provodi Služba za stambeno- komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša putem Komunalnog preduzeća. Ove aktivnosti ogledaju se u nabavci sadnica cvijeća, koje ćemo, osim na javnim površinama, zasaditi u novim, drvenim saksijama koje će krasiti uži centar naše općine. Saksije od drveta- kao materijala i resursa s kojim se ponosi naša općina, zamijenit će dosadašnje saksije koje su napravljene od ekološki neprihvatljivog materijala.

 

Takođe, ovih dana će se realizirati akcija čišćenja grada, koju će, pridržavajući se epidemioloških mjera, provoditi uposlenici općine Bosanski Petrovac i volonteri ove akcije.Značajna sredstva su rezervisana i za čišćenje putnih pojasa, kao i za rezanje živica koje prelaze na putne pravce i smetaju ili čak potpuno onemogućavaju normalno saobraćanje motornim vozilima. Rezanje živica i raslinja će se obavljati na više lokacija u naseljenim mjestima, a ovim putem APELUJEMO NA GRAĐANE da redovno održavaju svoje posjede na način da neće dopustiti da živica prelazi na teritorij putnog pojasa i na taj način ugrožavajući saobraćanje pješaka i vozila.

U skladu s prednjim, napominjemo da će ovakvim nesavjesnim vlasnicima, komunalna inspekcija izdati nalog za krčenje živice, a ako ne postupe po istom, uslijedit će i izdavanje prekršajnih naloga, kako je to i definisano Odlukom o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac“, broj: 2/12). U skladu s Planom ljetnog održavanja puteva, Služba će, putem ovlaštenog izvođača radova, prije nasipanja puteva, pristupiti izgradnji kanala i propusta u svakom naseljenom mjestu gdje je uočeno da voda sapire nasipni materijal ili da se zadržava na putu. Takođe, u planu je i saniranje divljih deponija na više lokacija općine. Molimo stanovnike općine da se ponašaju savjesno, da ne bacaju otpad u prirodu stvarajući deponije kao što je ona na Partizanskom. 

Čuvajmo našu prirodu i odnosimo se prema njoj s pažnjom dobrog domaćina kakvi su Petrovčani uvijek i bili!

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica