U općini Bosanski Petrovac, u prisustvu Općinskog načelnika Dejana Prošića i predstavnika preduzeća Komunalno d.o.o. Save Jovanića i Jasmina Hamzića, održan je sastanak sa direktorom Ureda za kordinaciju projekata prof.dr. Halilom Omanovićem i glavnim inžinjerom SERDE Rifetom Džambegovićem, prilikom kojeg je, nakon izvršenog terenskog obilaska, potpisan Zaisnik o predaji izgrađenog objekta- vodovoda Bahići Revenik- II faza.

 

Načelnik Općine Dejan Prošić se zahvalio svim učesnicima ovog projekta na međusobnoj suradnji, koja je rezultirala okončanjem ovog projekta u predviđenim rokovima i u okviru zadanih finansija.
„Posebno ističem činjenicu da je na ovom projektu izvođač radova bilo naše Komunalno preduzeće, koje je dokazalo da može odgovoriti zahtjevnim standardima koje je predvidio projektant. Ulaganje u mehanizaciju Komunalnog preduzeća se isplatilo i bitno je da je taj vodovodni sistem, na takav način urađen, ostao nama“.


Ovaj projekat je realiziran u sklopu IFAD projekta, u skladu sa Memorandumom o razumijevanju potpisanog između Općine Bosanski Petrovac i Ureda za koordinaciju projekta pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a na osnovu ugovora o izvođenju radova na projektu od 05.11.2019.godine.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 137.892. KM, od tog iznosa 30 % je obezbijedila Općina, a 70 % su donatorska sredstva.