Štampa

Osobe čije se matične knjige vode u Bosanskom Petrovcu, mogu svoje izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i uvjerenja o slobodnom bračnom stanju, dobijati putem naše web stranice. Dokumenti će Vam biti dostavljeni poštom, a pošiljke će se slati preporučeno sa dostavnicom (neposredna dostava) na adresu naznačenu u vašem zahtjevu.

Potrebno je prije Vaše uplate tražiti provjeru da li se traženi podaci vode u evidenciji Općine Bosanski Petrovac.
Provjeru možete izvršiti u matičnoj službi Općine Bosanski Petrovac na telefon 037/883-586, matičar Zerina Hajder.

Šta je potrebno priložiti uz zahtjev

Uz zahtjev je neophodno priložiti kopiju, odnosno skenirani identifikacioni dokument (pasoš, lična karta), kopiju, odnosno skenirani dokaz o uplati na ime općinske administrativne takse i troškova dostave-poštarine.

Zahtjev za izdavanje dokumenta

Lica ovlaštena za traženje izvoda i uvjerenja iz matične knjige

(član 64. Zakona o matičnim knjigama (”Sl. novine FBiH”, br. 37/12 i 80/14).

Izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja o činjenicama iz matičnih knjiga izdaju se na usmeni ili pisani zahtjev lica na koje se odnose podaci, njegovog punomoćnika ili člana njegove uže i šire porodice, usvojitelja ili staratelja.
Ako se utvrdi da ne postoje zakonski uvjeti da se izda izvod ili uvjerenje o podacima iz matičnih knjiga – u tom slučaju organ uprave općine i grada nadležan za matične knjige donosi rješenje kojim se odbija zahtjev stranke.

Važna napomena

Uz zahtjev priložiti uplatnice kao dokaz o uplaćenoj taksi (za izvod iz matične knjige ili uvjerenje 5.00 KM, za internacionalni izvod 30,00 KM) i uplatnicu kao dokaz o uplaćenim troškovima dostave-poštarina ( 3,10 KM Republika Srpska, 8,50 KM inostranstvo)

Zahtjeve kod kojih nisu popunjeni lični podaci za osobu za koju se traži izvod iz matične knjige ili uvjerenje nećemo uzimati u rad.
Sve gore tražene dokumente poslati na adresu

Općina Bosanski Petrovac
Služba za opću upravu-Matični ured
Bosanska 110, 77250, Bosanski Petrovac

ili na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih/osobnih podataka, Općina Bosanski Petrovac garantuje da se vaši lični podaci neće koristiti u bilo koje druge svrhe osim onih predviđenih za obradu zahtjeva za izdavanje Izvoda iz matičnih knjiga koje se vode na području općine Bosanski Petrovac.

 .:: ONLINE ZAHTJEV VIRTUELNI MATIČAR ::.

Ukoliko želite online da pošaljete zahtjeve za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i uvjerenja o slobodnom bračnom stanju neophodno je da popunite sledeći obraza.

Sva polja označena sa * moraju biti popunjena

Joomla forms builder by JoomlaShine

 *Sve nepotpune i netačne prijave neće ući u razmatranje*