Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

vijesti

Prilog o prekinutoj sjednici OV-a Bosanski Petrovac od 31.05.2017.godine

 

Obustavljanje koncesionog postupka privrednom društvu Fahd iz Bihaća za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u Općini Bosanski Petrovac na lokacijama Oraško brdo i Prkosi.

 

Dana 31.5.2017. godine, sa početkom u 10:00 sati, Opštinsko vijeće je počelo sa održavanjem   7.redovne sjednice.

Neposredno nakon neusvajanja tačaka koje se tiču donošenja Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog i Upravnog odbora za Javne ustanove i preduzeća, čiji je osnivač Opštinsko vijeće, i davanja saglasnosti na Odluku Privremenog Upravnog odbora o izboru i imenovanju direktora JU „Centar za kulturu i obrazovanje“, predsjedavajuća Opštinskog vijeća, Nikolina Simić napustila je sjednicu, ne zatvorivši raspravu, a ni sjednicu, samim tim kršeći Poslovnik o radu Opštinskog vijeća i Etički kodeks.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica