Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

vijesti

Danas je u općinskoj vijećnici održana prva, od zakazane dvije Javne rasprave o Nacrtu budžeta i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2021. godinu.

Prisutnima se obratio Načelnik Mahmut Jukić, te u kratkim crtama prikazao predloženi Budžet, isto tako je pozvao građane da pismeno ili usmeno dostavljaju svoje prijedloge i mišljenja o predloženom Budžetu, na općinsku adresu, Službi za finansije.

Šef Službe za finansije, budžet i računovodstvo Adnan Hadžić  dao je objašnjenje predloženog Nacrta te su se javljali najviše predsjednici Savjeta MZ-a, koji su tražili uvećanje sredstava za ljetnje održavanje puteva, bazirali su svoje stavove na činjenici da oni dobijaju premalo sredstava za rad u MZ, nedostatak prostorija, računara idr. problemi. 

Na kraju rasprave pažnju je privukao direktor JP Veterinarska stanica Edo Softić koji je obrazložio tešku situaciju u kojoj se našla ova firma, zatvarenje gazdinstava, farmi pilića, stoke, itd.a sve prouzrokovano pandemijom, zapravo zatražio je pomoć od Osnivača preduzeća Veterinarska stanica u Bosanskom Petrovcu.

Načelnik Jukić redom je odmah odgovarao na postavljena pitanja.

Sljedeća Javna rasprava o Nacrtu budžeta biće 11.02 2021. s početkom u 16 sati u ovoj vijećnici. 

Danas su u radnoj posjeti kod Načelnika Općine Bosanski Petrovac Mahmuta Jukića bili direktor Zavoda za zaštitu spomenika BiH iz Sarajeva Ante Vujnović i direktor Zavoda za zaštitu kulturno- historijskog naslijeđa USK-a Amir Kadić, kako bi razgovarali o načinu utroška donacije za nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova na Bjelajskoj kuli, stari grad Bjelaj. 

Naime, sredstva su doznačena od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta iz Sarajeva prošle godine, a sada je dogovoreno da se ide u pravcu  arheoloških istraživanja na lokalitetu koji ima status nacionalnog spomenika BiH.

Sastanku su prisustvovale direktorica JU

"Centar za kulturu i obrazovanje" Ansela Husetić, kustosica Spomen-muzeja Jovan Bijelić Milica Kecman, te Ena Širbić i Mirela Trešnjak ispred Općine Bosanski Petrovac.

Načelnik Jukić je izrazio zadovoljstvo ovom posjetom, intencijama sa oba nivoa da se pomogne našoj Općini u smislu stručnosti i sugestijama kako da se sanira i uredi drevni lokalitet, kula koja dominira prekrasnim pejzažem, bogata arheološkim slojevima.

Naš čuveni dječji pisac Ahmet Hromadžić rođen je u Bjelaju, a svoja nenadmašna književna ostvarenja je pisao često gledajući ovu kulu, sjedeći na zidinama gdje se ukrštaju mediteranski morski i planinski vjetrovi, ruža vjetrova, brujanje i poj ptica, koja su ga podstakla da stvori likove i prizore u vilinskim bajkama.

Nakon arheoloških istraživanja, kontinuirano će se raditi i na sanaciji i konzervaciji kule, prilazu, osvjetljenju idr., kako bi privukla mnoge turiste iz zemlje i svijeta, jer kula je dio kompleksa naših prirodnih ljepota -  Nacionalnog parka Una.

Danas je Javnu ustanovu "Centar za kulturu i obrazovanje" Bosanski Petrovac posjetio predstavnik OSCE u BiH, G-din Christhoper Blair, šef terenskog ureda OSCE u Drvaru.

Naime, g-din Blair je ovaj put  došao u Dom kulture, te direktorici Centra za kulturu G-đi Anseli Husetić uručio vrijednu donaciju, 5 laptopa, kako će se kad epidemiološka situacija dozvoli pokrenuti "Škola računara" za omladinu Bosanskog Petrovca. 

Naime,projekat je rezultat uspješne saradnje sa OSCE misijom kroz aktivnosti povodom Dana pismenostii Dana tolerancije septembra protekle godine.

"Veliku zahvalnost izražavam OSCE misiji u BIH s kojom proteklih godina imamo jaku dobru i uspješnu saradnju. 

Nadamo se i nastavku saradnje kroz aktivnosti planirane za mjesec septembar tekuće godine "kazala je direktorica Husetić

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica