Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, organizuje u vijećnici Opštine Bosanski Petrovac, danas jednodnevnu obuku na temu „Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu“. Svrha obuke je unapređenje znanja u oblasti organiziranja, funkcioniranja, planiranja i provedbe mjera zaštite od požara. Ciljna grupa su Zaposlenici jedinica lokalne samouprave koji rade u oblasti vatrogastva i zaštite od požara, te zaposlenici vatrogasnih društava i civilne zaštite.


Sadržaj obuke:
• Zakonski okvir u oblasti zaštite od požara i vatrogastva u Federaciji BiH
• Organizacija i funkcionisanje vatrogastva
• Vatrogasne snage (struktura, osnivanje i poslovi vatrogasnih jedinica sa posebnim osvrtom na
nerazvijene lokalne zajednice)
• Dužnosti vatrogasaca i starješina vatrogasnih jedinica, radno-pravni status i naknade
• Organizacija i funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva i provođenje mjera zaštite od
požara
• Jačanje kapaciteta vatrogasnih jedinica
• Primjena zakona i podzakonskih propisa u praksi (primjeri i iskustva – nedostaci i dobre
prakse)
• Prava i dužnosti organa Federacije, kantona, općina i gradova,
• Stručno osposobljavanje, usavršavanje i opremanje PVJ
• Finansiranje zaštite od požara i vatrogastva
Polaznicima obuke Agencija je obezbijedila radni materijal, a na kraju i potvrdu o završenoj
obuci.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica