Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Utorak 15.10.2019. godine je načelnik Opštine Bosanski Petrovac boravio u radnoj pojesti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Načelnik je tom prilikom razgovarao sa ministricom dr. Editom Đapo.

Tema sastanka je bila realizacija projekata iz oblasti zaštite okoliša na području naše Opštine. Nakon propalog koncepta regionalne deponije, stava smo da je potrebno da Opština Bosanski Petrovac krene samostalni projekt sanacije deponije "Vaganac". Zatim izgradnja reciklažnog dvorišta, kako bi bili jedna od rijetkih Opština u Bosni i Hercegovini, koja bi krenula u postavljanje Europskih standarda kada je u pitanju ova oblast. Potrebni su novi planovi upravljanja otpada, studije uticaja na okoliš i izdavanje okolinskih dozvola. Ovo je duži proces, koji ćemo morati relizovati na zadovoljstvo svih naših građana. Plan je i u budućnosti pokušati naći donatore, koji bi zajedno sa opštinom krenuli u realizaciju spalionice otpada, kako bi na ekološki prihvatljiv način, veliki dio grada mogao imati toplinsku energiju. Postrojenje „Incenerator – spalionica“ bi bilo izgrađeno na lokaciji deponije otpada u Opštini Bosanski Pertovac, a prvenstveno bi se bavilo zbrinjavanjem određene vrste medicinskog i farmaceutskog otpada prema najvišim standardima.

 

"Danas sam u Sarajevu imali uspješan sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Želja nam je prvenstveno da stvaramo partnerski odnos sa svim višim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, te da projektima sa viših nivoa vlasti, poboljšamo uslove života u našoj Opštini. Razgovarali smo o sanaciji deponije Vaganac i novom planu upravljanja otpada. Želimo da Bosanski Petrovac u narednom periodu bude prepoznatljiva opština kada je u pitanju reciklaža otpada. Ovom prilikom pozivam sve naše građane da nam budu partneri u realizacijama ovih ideja, kako bi našu opštinu učinili ljepšom" naglasio je načelnik Opštine Bosanski Petrovac gospodin Dejan Prošić

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica