Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

U ponedeljak 30.09.2019. godine je održana 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Bosanski Petrovac na kojoj  razmatrano o 14 tačaka koje su se našle na dnevnom redu.

 

 

Na 30. redovnoj sjednici Općinskog vijeća je usvojen pravilnik o stipendiranju studenata na području Općine Bosanski Petrovac i odluka o uslovima, obimu i načinu stipendiranja za akademsku 2019-2020 godinu. Općina Bosanski Petrovac će u skladu sa pravilnikom i odlukom, objaviti javni poziv za stipendije studentima sa područja Općine Bosanski Petrovac. Usvojena je Odluka o uslovima i načinu isplate sredstava iz budžeta Općine za subvencioniranje socijalno ugroženih građana Općine. Donošenjem ove odluke će Općina Bosanski Petrovac subvencionirati korištenje komulanih usluga za građane koji su socijalno ugroženi. 

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica