Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Opština Bosanski Petrovac je 2014 godine zajedno sa UNDP i Regionalnim Razvojnim servisom – RRS Drvar realizovala projekat „Elektrifikacija sela Prkosi putem solarnih panela“.

Funkcionisanje sistema je uslovljeno akumulatorima čiji je životni vijek ograničen. S obzirom da se radi o stanovništvu Prkosa koji nisu u mogućnosti da sami nabave nove akumulatore, opština je preuzela na sebe obavezu nabavke adekvatnih akumulatora, s ciljem da se sistem osposobi, čime bi stanovnici imali minimum električne energije za osnovne potrebe.

Dana 22.2.2017. godine, izvođač firma „Energoinvest-Sue“ d.o.o. Sarajevo je na Prkosima izvršila postavljanje i stavljanje u funkciju novih akumulatora za solarne sisteme.

Cilj ovog projekta je omogućiti povratnicima život koji je dostojan svakog građanina, a pogotovo što se radi o korisnicima starije životne dobi.

Na licu im se moglo vidjeti zadovoljstvo, a ponajviše radost jer nisu zaboravljeni.

„Sada će bolje biti, zadovoljan sam, kad već trenutno ne postoji druga mogućnost. Nadati se da će se iznaći neko trajno rješenje“, rekao je Kovačević Stevo sa osmjehom, uz odobravanje bolesne supruge.

Opštinska administracija u proteklih nekoliko godina aktivno radi na elektrifikaciji povratničkih naselja.

“Naše opredjeljenje je bilo da ovim ljudima stvorimo uslove da normalno žive, a život bez električne energije je težak. Ovi ljudi do sada su živjeli pod svijećama, ne zbog svoje krivice.”

Potrebno je naglasiti da je nabavka akumulatora implementirana u saradnji naše Opštine i Ministarstva za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske, u okviru Ugovora o realizaciji projekta infrastrukture kojim se nastoji riješiti problem ovog povratničkog naselja. Ukupna vrijednost nabavke je 20.000,00 KM, Ministarstvo RS je učestvovalo sa 10.000,00 KM, a naša Opština sa 10.000,00 KM.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica