Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

U Bosanskom Petrovcu, 01.11.2016. godine

Unsko- sanske novine
KRAJINA

Predmet: Demant

S obzirom da je u izdanju Vašeg lista od datuma 28.10.2016. godine, u članku pod nazivom „Skupština USK usvojila Zakon o šumama“, objavljeno niz netačnih informacija, ovim putem, a u cilju tačnog informisanja bosanskopetrovačke, a i šire javnosti, upućujemo demant na tekst, s obzirom da se radi o neistinama koje plasiraju kantonalne vlasti na štetu Općine Bosanski Petrovac.

Naime, u navedenom tekstu, između ostalog, navodite: „Novim Zakonom o šumama u cijelosti će se ispoštovati presuda Ustavnog suda FBiH, a isti će donijeti još neke novine...“

            Autoru teksta, kao i Vašem uredništvu, ukazujemo da se radi o čistoj dezinformaciji, jer usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o šumama USK, presuda je implementirana samo u jednom članu, dok su ostale odredbe presude u potpunosti izigrane.

Podsjećamo da je presudom broj U/14 od 12.01.2016. godine Ustavni sud FBiH potvrdio da je Općina Bosanski Petrovac diskriminirana u pogledu:

  1. zaštite i brige o njenim šumskim bogatstvima,
  2. zastupljenosti u upravljačkim strukturama kantonalnih šumskih preduzeća ,
  3. raspodjele prihoda ostvarenih od sječe šume na njenoj teritoriji, što je, ističemo u direktnoj nesrazmjeri sa obimom sječe, kao i broj naših ljudi zaposlenih u kantonalnim šumskim preduzećima u odnosu na broj radnika iz drugih općina.
  4. sredstva dobivena na ime korištenja državne šume, a koja pripadaju lokalnoj zajednici će u što većoj mjeri biti nenamjenska.

Od svih nabrojanih stavki, koji se mogu iščitati iz Presude, izmjenama i dopunama Zakona o šumama USK je samo određeno da će se raditi o nenamjenskim sredstvima (tačka 4).

Podsjećamo, da je osporenim Zakonom Skupština USK nametnula lokalnim zajednicama odredbu po kojoj se naknada od korištenja državnih šuma može koristiti samo za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture na području jedinice lokalne samouprave i ruralni razvoj.

Drugim riječima, sredstva doznačena lokalnim zajednicama su se trošila na održavanje i rehabilitaciju puteva koje unište kamioni korisnika šuma- ŠPD-a „Unsko sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa, prilikom eksploatacije.

Ostale pobrojane odredbe iz Presude, predlagač izmjena i dopuna Zakona, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK, kao i usvajatelj istih, Skupština USK, je ignorisala i time potpuno izigrala presudu Ustavnog suda FBiH.

Ističemo da spomenuto Ministarstvo uopće nije niti predvidjelo održavanje javne rasprave, već je na pretprošlu sjednicu Skupštine USK, materijal odmah poslat u formi prijedloga (a ne nacrta), kako bi se o predloženim izmjenama i dopunama raspravljalo na samoj sjednici. Tek na insistiranje Općine Bosanski Petrovac, odnosno dostavljanja našeg prigovora na ruke svih skupštinskih poslanika, odustalo se od ideje Ministarstva i provela se javna rasprava.

Iako je Općinski načelnik Zaltko Hujić dao svoje prijedloge na nacrt izmjena i dopuna Zakona, u pisanoj formi - ali i aktivnim učešćem na javoj raspravi, pa čak kao dokaz oštećenosti Općine osporenim Zakonom, priložio i stručni Elaborat o opravdanosti traženja općine Bosanski Petrovac, Skupština USK je sve pobrojano ignorisala i na štetu Općine Bosanski Petrovac usvojila predložene izmjene i dopune zakona.

Naglašavamo da je žalosna činjenica da se nadležno Ministarstvo, kao i Skupština USK više bavila zaštitom kestenove šume, kao i sa „problemom“ Uprave za šumarstvo, nego sa implementacijom i realizacijom presude najvišeg suda u BiH. Zapravo, presuda je poslužila kao povod za izmjene ovog zakona u dijelu koji suštinski, nije niti obuhvaćen presudom.

Još jednom napominjemo da predizborno najavljivana, od strane premijera Husejina Rošića, finansijska pomoć od raspodjele dobiti Unsko- sanskih šuma u visini od 300.000,00 KM još uvijek nije pristigla na račun Općine Bosanski Petrovac.

Ukoliko premijeru nije poznat, ovim putem ga podsjećamo na broj žiro računa općine Bosanski Petrovac 141-477 5320009644, otvoren kod Bosna Bank International d.d. Sarajevo.

Očekujemo da navedni demant u cijelosti objavite u slijedećem broju Vašeg lista.

S poštovanjem!

Općinski načelnik
Zlatko Hujić, dipl.oec.

Dostaviti:
-        Naslovu
-        Ostalim medijima
-        Na web stranicu općine
-        Oglasna tabla Općine

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica