Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

Da sistematski pristup u rješavanju problema daje rezultate, potvrda je i objavljena lista odobrenih projekata od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta gdje su za općinu Bosanski Petrovac odobrena tri granta ukupne vrijednosti 37.000,00 KM.

Upravo su kapitalni grantovi bili budžetska rak rana u proteklim vremenima, ali sa podizanjem kvaliteta procesa planiranja u zadnje dvije godine privlačimo značajne investicije. Princip je da se prije usvajanja budžeta donesu godišnji planovi koji se vežu za strateški okvir i srednjeročne planove. Kulturno historijsko nasljeđe je neiskorišten potencijal koji u narednom periodu mora postati agregat lokalnog razvoja. Značajni potencijali su Bjelajska kula i Srednjovjekovna crkva u Koluniću, koji uz brojne stećke, miljokaze i nekropole govore o životu u nekim historijski značajnim periodima. Tako smo usvojili plan na Općinskom vijeću, te zadužili tim za lokalni razvoj da koordinira aktivnostiuz organizovano lobiranje i promociju. Rezultat je da smo prepoznati kao partner i odobreno je aplikantu Općini Bosanski Petrovac 15000 KM za istraživačke i konzervatorsko-restauratorske radove Starog Grada Bjelaja, te aplikantu Centar za kulturu i obrazovanje 14000 KM za sanaciju fasade na zgradi Spomen muzeja Jovan Bijelić. Općina Bosanski Petrovac će nastaviti njegovati baštinu petrovačkih velikana, te je podržana sa iznosom od 8000 KM za događaj "Dani petrovačkih velikana".

Cilj nam je promovišemo prirodno i kulturno-historijsko naljeđe i da zbog toga našu općinu posjeti 5000 turista tokom sezone. 

REZULTATI JAVNOG POZIVA 

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica