Search

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, organizuje u vijećnici Opštine Bosanski Petrovac, danas jednodnevnu obuku na temu „Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu“. Svrha obuke je unapređenje znanja u oblasti organiziranja, funkcioniranja, planiranja i provedbe mjera zaštite od požara. Ciljna grupa su Zaposlenici jedinica lokalne samouprave koji rade u oblasti vatrogastva i zaštite od požara, te zaposlenici vatrogasnih društava i civilne zaštite.


Sadržaj obuke:
• Zakonski okvir u oblasti zaštite od požara i vatrogastva u Federaciji BiH
• Organizacija i funkcionisanje vatrogastva
• Vatrogasne snage (struktura, osnivanje i poslovi vatrogasnih jedinica sa posebnim osvrtom na
nerazvijene lokalne zajednice)
• Dužnosti vatrogasaca i starješina vatrogasnih jedinica, radno-pravni status i naknade
• Organizacija i funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva i provođenje mjera zaštite od
požara
• Jačanje kapaciteta vatrogasnih jedinica
• Primjena zakona i podzakonskih propisa u praksi (primjeri i iskustva – nedostaci i dobre
prakse)
• Prava i dužnosti organa Federacije, kantona, općina i gradova,
• Stručno osposobljavanje, usavršavanje i opremanje PVJ
• Finansiranje zaštite od požara i vatrogastva
Polaznicima obuke Agencija je obezbijedila radni materijal, a na kraju i potvrdu o završenoj
obuci.

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica