U Domu kulture svečanim programom, 11. oktobra obilježen je Dan osnovne škole „Ahmet Hromadžić“.
Program je počeo učeničkim riječima ožiivljavajući lik i djelo Ahmeta Hromadžića, koji je rođen na ovaj dan i po kome škola ponosno i nosi naziv.


Direktorica škole Mujesira Kavaz je prisutnima poželila dobrodošlicu, svim učenicima, uposlenicima čestitala Dan škole, otvorivši kulturno-zabavni dio svečanosti.
Kako samo mogu i znaju djeca su i ove godine obilježili Dan škole, i od najmanjih do najvećih, dali svoj doiprinos.
Druženje uz pjesmu, ples, recitaciju i igru još jednom je ostavilo potpis na izreku „Od kolijevke, pa do groba-najljepše je đačko doba“.
Obilježavanju su pored učenika osnovne škole, roditelja djece, brojnih građana, prisustvovali predstavnici kulturnog i javnog života naše Opštine