TEKST JAVNOG POZIVA

PRIJAVNI OBRAZAC

DOKUMENTACIJA DODATNA:

1. PROJEKTNI PRIJEDLOG

2. BUDŽET

3. LOGIČKI OKVIR LOGIČKA MATRICA

4. PLAN AKTIVNOSTI I PROMOCIJE

5. ADMINISTRATIVNI PODACI O PODNOSIOCU

6. FINANSIJSKI IDENTIFIKACIONI FORMULAR

7. IZJAVA O PODOBNOSTI