Obavještvamo sve građane da se realizacija vezana za projekat registracije nekretnina ne odnosi na Opštinu Bosanski Petrovac.

Za sve informacije možete posjetiti web stranicu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.