J A V N I O G L A S za izbor kandidata za imenovanje: Nadzornog odbora d.o.o. “Komunalno”,Nadzornog odbora JP „Veterinarske stanice“,JU «Centar za socijalni rad“ ,JU «Centar za socijalni rad“,JU„Centar za kulturu i obrazovanje”

Javni oglas- Upravni odbor- Centar za kulturu

Javni konkurs, direktor JU "Centar za kulturu i obrazovanje"