Search

S obzirom da je naša Opština u postupku revidiranja Strategije razvoja, juče je održan sastanak Opštinskog razvojnog tima. Članovi Tima su potvrdili projekte koji će se naći u Nacrtu revidirane Strategije.

Nakon ove aktivnosti, Strategija se upućuje UNDP-timu na odobrenje, potom na razmatranje partnerskoj grupi, pa Opštinskom vijeću na usvajanje.

Inače, Strategija razvoja opštine Bosanski Petrovac je ključni strateško-planski dokument, u čijoj izradi učestvuju svi predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora, a koja obuhvata društvenu, ekonomsku, okolišnu kao i prostornu sferu.

Cilj izrade Strategije je definiranje zajedničkih ciljeva, podsticanje lokalnih snaga, ali i odgovor na izazove budućeg razvoja opštine i sveukupnog života u njoj, imajući u vidu da sve više domaćih i međunarodnih donatora kao jedan od uslova za apliciranje na potencijalne pozive zahtjevaju postojanje strateško-planskog dokumenta na nivou Opštine.

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica