Bezštelne prilike za mlade! Omladinska banaka Bosanski Petrovac ima na raspolaganju 11.250 KM za projekte mladih!  Ako imaš od 17 do 35 godina i  želiš nešto da promijeniš u svojoj zajednic, napiši i pošalji svoj projekat u tri koraka: Korak 1) Registruj se i započnipisanje. Korak 2) Okupi tim (3-7 članova i članica, uzrasta 17-35 godina) i detaljno popuni prijavu u skladu sa kriterijima Korak 3) Osvoji dovoljno glasova za pobjedu na kampanji

 

Projekte prihvatamo do 09.03.2020. godine (do 14 sati). To znači da, do ovog datuma i sata, cijeli tvoj projektni tim treba da klikne na Pošalji prijavu, da bi status prijave bio U provjeri. Svi projekti koje odobri Odbor Omladinskih banaka, imat će priliku da se kandiduju na kampanju i da za njih glasa zajednica te tako omogući finansiranje projekta. Na kampanji glasanja pobjeđuju oni projekti sa najvećim brojem glasova, u okviru raspoloživog fonda, a za finansiranje je obavezno minimalno 50 glasova (čak i ako u fondu ima dovoljno sredstava). 

Kampanja za glasanje je planirana od 03.04. do 09.04.2020. godine.

Kriteriji za projekte su:

1) Okupiš grupu od 3-7 članova i članica između 17 i 35 godina
2) Svi se registrujete u lonac.pro
3) Želite da provedete projekat na teritoriji gradova/opština/općina koje su objavile poziv
4) Od Omladinske banke vam treba minimalno 500 KM, a maksimalno 1.500 KM
5) Pojedinci, preduzeća, ustanove, nevladine organizacije će podržati vaš projekat u robi ili novcu ili uslugama u iznosu od 50-200% od traženog iznosa
6) Projekat ćete provesti u periodu od 01.05.2020-01.08.2020.godine

Pored toga, projekat treba da:

1) Koristi zajednici u kojoj se provodi
2) Okuplja volontere i volonterke i ima dodatnu vrijednost - inovativan je, uključuje one koji su tradicionalno isključeni, ima pozitivan uticaj na okoliš, pazi na ravnopravnost...
3) Može da se provede u okviru navedenog vremena, sa ljudskim resursima i traženim budžetom koji je realan, detaljan i odgovara opisu projekta

Omladinska banka neće razmatrati projekat:

1) Ukoliko ga podnosi jedna osoba, nevladina organizacija, politička partija ili javna institucija
2) Koji poziva na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije ili promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života
3) U čijem budžetu su planirane plate i honorari za vas koji provodite projekat, te nabavka oružja (čak i ako je u sportske svrhe) ili opreme koja se povezuje sa naoružanjem
4) Kojem je svrha nabavka elektronske opreme. Ukoliko je kupovina elektronske opreme neophodna, u izuzetnim slučajevima može biti odobrena u iznosu višem od 30% od dodjeljenog granta
5) Ako se sredstvima banke planiraju platiti troškovi registracije udruženje ili druge vrste organizacije
6) Ako su sredstva Omladinske banke namijenjena za dodjelu grantova, odnosno sredstava drugim neformalnim grupama, pojedincima, orgazacijama ili sl.
7) Ako su u budžetu nedefinisani troškovi kao npr. nagrade, poklon bonovi, vaučeri i sl. 
8) Ako troškovi ne mogu biti plaćeni preko žiroračuna
9) Čiji troškovi pokrivaju iznajmljivanje opreme od fizičkih lica

Sretno!