U ponedeljak 06.01.2020. godinu Općina Bosanski Petrovac je predala na korištenje tri stana. Ova predaja je izvršena nakon javnog poziva. Ispred organa uprave Općine Bosanski Petrovac predaji su prisustvovali Selma Balić i Safet Suhonjić. Stanovi su predani na korištenje: Grbić Radi, Ferizović Suvadi i Barišić Gordani.