Dana 13.3.2017. godine, u 13 časova, održan je drugi nastavak sjednice Opštinskog vijeća.

Na samom početku Izvještaj o radu JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ za 2016. godinu je primljen k znanju, kao i Informacija o radu svih klubova Sportskog saveza i o utrošku finansijskih sredstava po klubovima za 2016. godinu, te Plan aktivnosti za 2017. godinu.

Doneseni su:

- Program obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje,

- Program o uređenju javne površine,

- Program o uređenju gradskog građevinskog zemljišta.

Program javne higijene je skinut sa dnevnog reda, kao i Plan ljetnog održavanja puteva za 2017. godinu.

Informacija o implementaciji Odluke o visini naknade za izdavanje u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija u svojini Opštine Bosanski Petrovac je primljena k znanju, kao i Informacija o stanju Strategije razvoja i imenovanje tima za reviziju Strategije opštinskog razvoja za period 2016-2020.

Donesen je zaključak o preduzimanju mjera za rješavanje pitanja devastiranih objekata u gradu koji predstavljaju opasnost za građane.

Data je saglasnost na pokretanje postupka za izbor i imenovanje direktora JP „Komunalno“.

Na kraju je primljena k znanju Informacija načelnika o izvršenju zaključka Opštinskog vijeća.

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica